รู้จัก Metaverse

Metaverse คืออะไร? คนเริ่มพูดกันถึงในช่วงนี้ เป็นแค่กระแสคำเท่ห์ๆ ไหม?

“Metaverse … typically used to describe the concept of a future iteration of the Internet, made up of persistent, shared, 3D virtual spaces linked into a perceived virtual universe” … wikipedia

“The elements of the metaverse include “video-conferencing, games like Minecraft or Roblox, cryptocurrencies, email, virtual reality, social media and live-streaming.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Metaverse

Metaverse คือโลกเสมือนจริง เข้าใจง่ายในรูปแบบของเกม

เราจะได้ยินคำ Multiverse จากหนัง อันนั้นคือโลกคู่ขนาน Metaverse เป็นคนละเรื่อง

Metaverse จะเป็นการผสมของ VR AR

FB บอกว่าจะปรับองค์กร จาก social media ไปเป็น metaverse
Roblox (เกม) ที่อยู่ในตลาดหุ้น NYSE เรียกตัวเองว่า metaverse company (เกมโรบล็อก ก็คือโลกเสมือนจริงในรูปแบบหนึ่ง มายคราฟก็เช่นกัน)
Fortnite (เกม) ก็ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของ Metaverse เช่นกัน
ศิลปิน (Ariana Grande) มีการแสดงแบบ virtual ใน Fortnite
ref: https://www.reuters.com/technology/what-is-metaverse-2021-10-18/

Louis Vuitton ออกเกม แนว Metaverse และผลักดัน วิชั่น การสร้างเสื้อผ้าแต่งตัว avatar ในโลก Metaverse (แบรนด์เนมในอนาคต)
ref: https://www.reuters.com/business/finance/crypto-fashion-why-people-pay-real-money-virtual-clothes-2021-08-12/
ref: https://www.highsnobiety.com/p/louis-vuitton-nft-game/

2020 – SM Entertainment, a KPop agency, begins working with one of its groups aespa to create a virtual universe dubbed SM Culture Universe as a platform for their artists.
2021 – Epic Games directs fundraising to build out Fortnite into a metaverse.
2021 – Microsoft Mesh, a mixed reality software enabling virtual presence through Microsoft devices such as the HoloLens 2.
2021 – South Korea announces the creation of a national metaverse alliance with the goal to build a unified national VR and AR platform.
ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Metaverse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *