Life is LIVING?

ในชีวิตของมนุษย์ ต้องเอาตัวรอด เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องปกติ ปัจจัยสี่ ที่คนเราต้องการ คืออาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย คนเราต้องการเพื่อน เพื่อนเรียน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมกิจกรรม เพื่อนร่วมชาติ เพื่อนร่วมโลก เพื่อนที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นสัตว์เลี้ยง เพื่อนในจินตนาการ ครอบครัว ต้องการความรัก คนรัก ต้องการความเคารพ ให้เกียรติ ความภูมิใจ ความเสมอภาค ต้องการความสุข ไม่มีใครต้องการความทุกข์

คนเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เราอยู่ในโลก ดาวดวงนี้ในระบบจักรวาล คนอยู่ร่วมกันต้องมีกฎกติกา กฎหมาย เพื่อปกป้องชีวิต สิทธิ์ ของแต่ละคน เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว ระบบรัฐ ที่มาบริหาร เป็นตัวแทน ในการนำชุมชน สังคม จึงมีการเมือง คนเรามีความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

คนเราต้องการความรู้ การพัฒนา การศึกษา ค้นคว้าทดลอง ทำให้เกิดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความก้าวหน้า สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ จนถึงเครื่องบิน บินในโลก บินไปนอกโลกได้

คนเรามีความสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สร้างเพลง ดนตรี สร้างงานศิลป์ ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย งานแกะสลัก การจดบันทึกเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ไปยังชนรุ่นหลัง ช่วงชีวิตคนเรานั้นสั้น บางคนยังเป็นที่รู้จัก ในคนรุ่นต่อๆ มา

สังคมมนุษย์ ต้องกินต้องใช้ มีการแลกเปลี่ยนด้วยระบบการเงิน ระบบทุนนิยม เศรษฐกิจ ทำให้เกิดการหมุนเวียน จากการแลกเปลี่ยน เป็นการซื้อขาย ผ่านตัวกลางอย่าง เงินตรา ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ด้วยกติการ่วมกันของโลก

คนเราต้องการความสุข ความสุขในจิตใจ จากการยึดถือในตัวเอง หรือการมีหลักยึดอื่น เช่น ความเชื่อ ศาสนา เรื่องราว และเหตุผล ที่ทำให้คนเดินหน้าต่อไป สร้างกำลังใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และความทุกข์ สร้าง ความหวัง ถ้าชีวิตยังเดินต่อ ถ้ายังมีความหวัง ชีวิตจะเดินต่อไปได้ จนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดลง ความหวัง เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตให้ดำเนินไป ผ่านสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ความสุขจากความมั่นคง เพราะชีวิตไม่แน่นอน ประกันจึงเกิดขึ้น ความสุขจากความสัมพันธ์ การที่ไม่อยู่คนเดียว ไม่เหงา แค่ได้มีคนอยู่ใกล้ ที่ไว้ใจได้ ก็เกิดความสุข อาจจะเป็นเพื่อน คนรัก ครอบครัว สังคม ความสุขจากความบันเทิง เสียงหัวเราะ ความรัก ความเศร้า ความกลัว ความตื่นเต้นระทึก หนัง ละคร ละครเวที ละครวิทยุ นิยาย การ์ตูนภาพ อะนิเม เป็น Fiction เป็นจินตนาการ ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นการแสดง สิ่งที่คนอยากจะมี อยากจะเห็น อยากจะได้จินตนาการร่วม อยากจะกลัว ความบันเทิง แบบที่เราสามารถโต้ตอบได้ เช่น เกมกระดาน เกมคอมพิวเตอร์ คนเราได้ เล่น ได้สร้างเรื่องราวจินตนาการนั้น ด้วยตัวเองด้วย รวมถึงการได้ มีประสบการณ์นี้ร่วมกันกับเพื่อน คนอื่นๆ

การสื่อสาร ที่คนสามารถโต้ตอบกันได้ ไม่ใช่รับฟังอย่างเดียว จึงต้องเกิดภาษา ภาษาพูดเพื่อฟัง ภาษาเขียนเพื่ออ่าน พัฒนาไปจาก จดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ จนเกิด อินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน ทำให้คน สามารถ แลกเปลี่ยน สาร กับคนในโลก ที่อยู่ที่ต่างๆ กันได้รวดเร็ว ทำให้คนมีโอกาสได้เรียนรู้ ความรู้เผยแพร่ได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย ความรู้ฟรี มีคนที่พร้อมจะแบ่งปัน ประสบการณ์ให้คนอื่นได้รู้ ผ่านการเขียน บล็อก ทำวิดีโอ รวมไปถึงรายการทอล์กโชว์สดด้วยเสียง การแชร์ได้ง่าย เปิดโอกาสให้คนแบ่งปันข้อมูลกัน ทั้งจริง และไม่จริง (fake news) ทำให้ความลับ มีความเปราะบาง เพราะข้อมูล ส่งต่อกันได้ง่ายและเร็ว

คนเราดำเนินชีวิตเพื่อตัวเอง โลกใบเล็กๆ หรือเพื่อชื่อเสียง ความสำเร็จของตัวเอง ความสุขของตัวเอง บางคนดำเนินชีวิตเพื่อครอบครัว บางคนดำเนินชีวิตเพื่อสังคม ส่งต่อความรู้ เปลี่ยนแปลงสังคม บางคนดำเนินชีวิตเพื่อประเทศชาติ ที่เป็นสังคมร่วมที่ใหญ่กว่า บางคนดำเนินชีวิตเพื่อโลก หรือมนุษยชาติ

แล้วเราเลือกสร้างชีวิตของเราให้เป็นแบบใด.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *