โชคดีที่เป็นคนไทย

บ่อยครั้ง ในอดีต เรามักจะได้ความรู้สึกว่า การดูแล การจัดการ การใช้บริการ ของประเทศเรา สู้ ของฝั่งตะวันตกไม่ได้ … แต่จากสถานการณ์ โควิดระบาด ในครั้งนี้ เราได้ติดตาม ไม่เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทย แตะในต่างประเทศด้วย ขอบคุณการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต เครือข่าย และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างกว้างขวาง … ผมได้เห็นว่า ประเทศไทย ก็ยังมีการดูแล ให้บริการ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ดีกว่าประเทศในตะวันตก หลายๆ ประเทศ ที่โควิดกำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ในขณะนี้ … บางคนบอกว่า เพราะเขามีคนป่วยมาก เลยดูแลไม่ทั่วถึง ส่วนเรามีน้อย เลยดูเหมือนดีกว่า … อาจจะจริงส่วนหนึ่ง แต่ผมก็ได้เห็น วิธีคิด กรอบความคิด วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ต่างกันของไทย กับฝั่งตะวันตก หลายๆ อย่าง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ การกระทำ การแสดงออกด้วย … ปัญหาการระบาดในครั้งนี้ อาจจะเป็นตัวที่ได้รับผลจากความแตกต่างนี้ มากกว่าปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ ที่เคยเกิดขึ้น ที่เรามักจะเห็น ประเทศฝั่งตะวันตกมีการให้สวัสดิการที่น่าอิจฉา กว่าของเรา ก็เป็นได้ #เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานต่อสู้และทุกคนที่รักษาตัวให้ปลอดภัยนะครับ ทุกวันนี้ไม่เพียงดูข่าวของไทย แต่ก็ดูเฉพาะอันที่น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ ข่าวของไทยบางข่าว ที่ไม่จรรโลงก็เลิกติดตามไปนานแล้ว เม้ามอย ใส่ไข่ เสียดสี หรือไม่มีจรรยาบรรณนั้น เสียเวลาออกซิเจนในการอ่าน เอาเวลาไปติดตามข่าวอเมริกา ยุโรปเพิ่มแทน ได้เห็นโลกกว้างกว่า มีสาระกว่ามาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *