ธุรกิจ บริการ เพื่อนพาเที่ยว ในปี 2020

ธุรกิจแบบใหม่ เพื่อนเที่ยว+ไกด์ ราคาประมาณ 650-1,000 บาท ต่อ ชม. จะปลอดภัยไหม? คุ้มค่าไหม? ก็ต้องให้เวลาและคนที่ใช้รีวิวพิสูจน์ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *