Day14 6 Jan 2020 เตรียมตัว เดินทางกลับบ้าน

เตรียมตัว เดินทางกลับบ้าน ☺️ ไม่ค่อยได้ลงอะไร ไปสำรวจทางกลับแบบไม่ต้องยกกระเป๋าขึ้นลงบันไดรถไฟใต้ดิน (ใช้ลิฟท์ช่วย) เดินเล่นพักผ่อนย่านอากิบะ ซ้ำข้าวเทมปุระย่านอากิบะที่ติดใจให้เยอะ #JayJarernInJapan2019to2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *