Day13 5 Jan 2020 วันเก็บตก วิ่งหาของ ทั่วโตเกียว

วันเดียว วิ่งวนกว่า 6 ย่าน หาอะมีโบตัวเดียว กว่าจะเจอขาลาก ^^” อยากได้อะไร ซื้อเลย อย่ามาวิ่งหาทีหลังแบบผมนะครับ 555 #JayJarernInJapan2019to2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *