ทางเดินที่กำหนดอนาคต

บางครั้ง โอกาส อาจไม่ใช่ทางเลือก เพราะไม่ว่าจะเลือกเดินไปไหม ก็ต้องเดินไปอยู่ดี มีทางเดิน ก็ยังดีกว่าไม่มีทาง อยู่กับที่ หรือเลือกทางที่มีเหวอยู่ตรงปลาย “เลือกและรับผิดชอบ” “เลือกด้วย gut feeling” น่าจะเป็นวิธีที่ควร

คนที่หักหลังคนอื่นได้ ก็หักหลังเราได้เช่นกัน การเตรียมตัว เตรียมใจ รับมือ อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” “เอาศัตรูมาอยู่ใกล้ตัว” อาจเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดี

ดำเนินชีวิต แบบคนที่มองเห็น แม้จะมีอุปสรรค ก็จะเลือกเดินฝ่า หลบหลีก หรือเปลี่ยนเส้นทางเดิน ได้อย่างมีสติ ด้วยตนเอง ไม่ใช่ คนอื่นชี้ทางให้ไป อาจเป็นการใช้ชีวิตที่ดี อย่างหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *