Day3 26 Dec 2019 หลังวันคริสมาสต์

ไปเยือนอนุสาวรีย์ ศาสตรจารย์อูเอโนะกับฮาจิโกะ แวะซื้อถุงโชคดี ฟูคุบูคูโระ ไปลุ้น แล้วไปชมการแสดงเซลเลอร์มูน ตอนค่ำ #JayJarernInJapan2019to2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *