ตารางเดินรถไฟ Keisei ที่หายไป?

Day1 24 Dec 2019 ที่โตเกียวครับ เอาภาพตารางเวลาเดินรถอัพเดท ของสาย Keisei มาฝากด้วย #JayJarernInJapan2019to2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *