ถ้าพรุ่งนี้ ฉันจะตาย วันนี้เราจะทำอะไร?

If I die tomorrow? ถ้าพรุ่งนี้ ฉันจะตาย วันนี้เราจะทำอะไร?
สตีฟจ๊อปเคยพูดไว้ เป็นหลักการใช้ชีวิตของเขา.
จ่ายหนี้ไม่ให้เป็นภาระแก่คนอื่น ใช้เวลาอยู่กับคนที่รัก ถ่ายทอดความรู้สำคัญให้คนรุ่นหลัง.
เป้าหมายของชีวิต อาจไม่ใช่การหาเงิน หรือชื่อเสียง.
อย่าให้คนอื่น มากำหนด ชีวิตของคุณ.
ทำมัน เสียแต่วันนี้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *