เรื่องล้อเล่น(กับคนอื่น) เรื่อง(ทำคนอื่นให้)ตลก คนชอบแกล้ง(คนอื่น) … ควรคิดถึง “ความรู้สึก” ของผู้อื่น ให้ถี่ถ้วน … ถ้าไม่เปลี่ยน “คนอื่น” เป็น “ตัวเอง” … เราก็ไม่ได้มี “สิทธิ์” ในการไปทำอะไรกับ “คนอื่น” ทั้งร่างกายและจิตใจ นะครับ #คนทำคนสนุกคนไม่เดือดร้อนมักจะบอกว่าเรื่องแค่นี้เอง #เพราะตัวเองได้สนุกไม่ได้เดือดร้อนนั่นเอง 🙂 #ไม่ต่างกับคนเห็นแก่ตัวเลย #เห็นแก่ความสนุกความสุขของตัวเองบนความทุกข์ของผู้อื่น #เตือนตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *