เราควรภูมิใจกับการเป็นตัวของเราเอง

เวลาเราเสียกำลังใจ หรือเสียความเป็นตัวเอง ก็กลับมาคิดถึง น้องๆ ที่เคยมาบอก มาปรึกษาเรื่องเสียกำลังไจเหมือนกัน … ความรู้สึกขาดความมั่นใจ ความภูมิใจ เกิดขึ้นได้กับหลายๆ คน … สุดท้ายแล้ว ต้องไม่ลืมว่า แต่ละคนล้วนต่างกัน จุดมีคนคนนั้นแค่คนเดียว แต่ละคนมีความเป็นตัวเองที่เฉพาะ และไม่เหมือนใคร ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร เราควรภูมิใจกับการเป็นตัวของเราเอง … คิดถึง คนที่เขาเห็นเรามีความสำคัญต่อเขา คิดถึงกำลังใจ คำพูดที่ดี ที่ผู้ชม เคยมอบให้เรา แม้เพียง คนสองคน ก็มีความหมายที่เราไม่ควรจะลืม … จะช่วยให้กลับมายืนหยัด และเดินหน้าต่อไปได้ อย่างมีความสุข 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *