ทำให้เกิดการซื้อ “เพิ่ม” ได้อย่างไร?

– คนที่ไม่มี ความต้องการ (Demand) ทำให้เกิด Demand โดยการชี้ให้เห็นถึง Untapped Demand คือความต้องการที่ผู้บริโภคไม่รู้ตัวมาก่อน

– คนที่ซื้ออยู่แล้ว ให้ “บริโภคมากขึ้น” (เพิ่ม Consumption) เช่น แปรงฟัน สระผม ดื่มนม วันละ สองครั้ง

ด้วยการ “สื่อสาร” ให้รู้ถึง ประโยชน์ คุณค่า ความจำเป็น(?) ที่จะได้รับ

#marketing #obp #กับดักทางการตลาด #เข้าใจและเตือนตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *