คนเราซื้อได้ เมื่อ

– คนแรก First

– ใหม่ New

– ถูก Sales Discount

– เป็นที่สุด ดีที่สุด ประหยัดไฟที่สุด เร็วที่สุด Top Most Best

– หายาก มีจำกัด ไม่ผลิตอีก Rare Limited

– สะสม ต้องมีให้ครบ Collect

แม้ว่า จะไม่มี ความต้องการใช้ (Demand)

เหล่านี้คือ เครื่องมือทางการตลาด จากการ #เข้าใจผู้บริโภค เพื่อทำให้ คนที่ไม่มี Demand เกิดการซื้อ

#กับดักทางการตลาด #ConsumerBehavior #marketing #obp #เข้าใจและเตือนตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *