เวลาที่เราเล่นโซเชียล เราไม่ได้ “เล่น” อย่างเดียว แต่เรา “ศึกษา” และ “ทดลอง” มันไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เกิด “ความรู้” เพื่อนำไปพัฒนา “กลยุทธ์” #marketing #digital 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *