ความคุ้มค่า vs ความสิ้นเปลือง

บนถนนแห่ง “ความคุ้มค่า” ต้องเดินอย่าง “มีสติ” (ชอบคำนี้ของโมเมฯ) เพราะเมื่อเดินผ่านเส้นบางๆ ไป จะนำไปสู่ถนนแห่ง “ความสิ้นเปลือง” … “ความคุ้มค่า” ควรใช้คู่กับ “ความจำเป็น” ด้วยเสมอนะครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *