Limited edition or Limited creation

เครื่องสำอาง … เวลาจะออกอะไรใหม่ เป็นไปได้ก็ย่อมจะใช้คำว่า “Limited edition” เพราะเมื่อไรที่ใช้คำนี้ คนจะตื่นเต้นและซื้อ ย่อมดีกว่าไม่ใช้ แล้วไม่มีคนซื้อไม่ใช่เหรอ? (รู้อย่างนี้ ยังตกเป็นหยื่อการตลาดอยู่บ่อยไป 😉 ) … สำหรับผมแล้ว ผมมองว่า มันน่าสนใจ น่าเสียเงิน ถ้ามันเป็น “format ใหม่” “เนื้อแบบใหม่” “คุณสมบัติใหม่” (เช่น แป้งของ Hourglass ว่ามันดีจริงมั้ย ต่างจริงมั้ย) มากกว่าของที่ จัดชุดสีใหม่ มารวมกันใน แพ็คเกจจิ้ง ใหม่ (เช่น collection ต่างๆ ล้อกับ fashion season) เป็นไหนๆ 😉 #beauty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *