การขึ้น credit หรือขอบคุณ เพลงลิขสิทธิ์

การขึ้น credit หรือขอบคุณ เพลงลิขสิทธิ์ที่เอาไปใช้ในวิดีโอของเรา ไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ใช้ได้นะครับ โปรดระวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *