เหรียญเล็กๆ มีค่า

น้องส่งข้อมูลเรื่องเหรียญสะสมและราคาเหรียญมาให้ เหรียญสิบบาทปี 2533 เป็นของหายากและมีราคาสูงมาก น่าสนใจ ให้ความสำคัญกับเหรียญเล็กๆ มากขึ้นนะครับ

แล้วคุณอาจจะไม่เบื่ออีกต่อไป เวลาได้รับทอนเป็นเหรียญ ^^

http://business.treasury.go.th/marketplace/view.php?qid=3883&gid=1
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=collector

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *