สอนน้องเรื่องการเงิน

by Jay Jarern: Personal Finance advisers, Past banker (citibanker) and Warren Buffet & Jitta evangelist

ครั้งที่ 1
– รายรับ
– รายจ่าย
– ค่าธรรมเนียม
– ภาษี
– มูลค่าเงินลดลง/เงินเฟ้อ/การหมุนเวียนของระบบเงิน
– การทำเงินให้งอกเงย
– เก็บเงิน
– ออมทรัพย์
– ฝากประจำ
– Me by TMB
– การรับประกันเงินฝาก
– กองทุน
– พันธบัตรรัฐบาล
– กองทุน LTF/RMF
– การลงทุน
– ทำธุรกิจเอง
– ลงทุนในหุ้น
– แบบเทคนิค
– แบบเก็งกำไร
– แบบเน้นคุณค่า
– พลังของผลประโยชน์ทบต้น
– ซื้อหุ้นที่ดี ในราคาที่ต่ำกว่าที่น่าจะเป็น
– ค่าคอมมิชชั่น
– การเปิดพอร์ทและเทรด
– warren buffet
– jitta.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *