ไม่ต้องรอให้ล้น จึงจะมองเห็นคำว่าพอ

ไม่ต้องรอให้ล้น จึงจะมองเห็นคำว่าพอ

เจริญ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *