เป็นตัวของตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีความเชื่อของตัวเอง มีความฝันของตัวเอง มีเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องตามใคร แหกกรอบความคิดที่ถูกสร้างมาครอบงำให้ได้ เราจะมีคุณค่าได้ด้วยตัวของเราเอง

เจริญ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *